Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tanith Yoga aangeboden lessen/ workshops en activiteiten en/ of  zijn georganiseerd door Tanith Yoga. Wanneer je deelneemt aan een les of workshop of je inschrijft via de website  ga je akkoord gaan met deze algemene voorwaarden. 

 1. Aanmelden/ inschrijven
  Aanmelden voor de lessen en workshops gebeurt door het invullen van het aanmeldingsfomulier op de website. Door het ondertekenen van het formulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en is de inschrijving definitief. Betaling gaat per automatische incasso, hiervoor dient de cursist een machtigingsformulier  te ondertekenen. Alle prijzen van de lessen/ lidmaatschappen zijn inclusief BTW. Het lesgeld kan niet worden gerestitueerd en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Aansprakelijkheid
  Deelname aan de lessen en workshops bij en door Tanith Yoga geschiedt geheel op eigen risico. Tanith Yoga is niet verantwoordelijk/ aansprakelijk voor blessures/ letsel of schade aan personen of eigendommen. Tevens is Tanith Yoga niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken  van eigendommen. Blessures/ aandoeningen en lichamelijke of psychische klachten dienen alvorens de deelname aan de lessen bekend te zijn bij de betreffende docent. De docent heeft het recht deelname aan de lessen af te raden of weigeren. Uiteraard wordt met deze informatie vertrouwelijk omgegaan.
 3. Doorlopend abonnement
  Bij een  doorlopend abonnement wordt er een plaats gereserveerd voor een vast les uur naar keuze. Dit kan worden afgesloten voor 1 of 2x per week per week, of voor onbeperkte deelname aan de lessen.  Het doorlopend abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.  Dit abonnement geeft recht op 52 lessen per jaar.
 4. Opzeggen
  Indien men het abonnement wil opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Dat wil zeggen dat het lidmaatschap voor de 1e van de maand schriftelijk of per mail dient te worden opgezegd.  
 5. Vakanties
  De lessen die uitvallen door schoolvakanties  of feestdagen, mogen  in een ander lesuur naar keuze worden ingehaald. In de schoolvakanties en op nationale feestdagen  zijn er geen lessen, met uitzondering van de zomervakantie.  In de zomervakantie (basisscholen regio Midden Nederland)  is  er  een aangepast zomerrooster. Hiervoor dienen de cursisten zich wel van te voren in te schrijven.
 6. Strippenkaart
  Een strippenkaart  geeft toegang tot 10 lessen en is 6 maanden geldig. Na het verlopen van de geldigheidsduur komen de lessen te vervallen. Met een strippenkaart kan de cursist zelf online inschrijven in de gewenste lessen indien er plaats is.Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, gemiste lessen blijven geldig  zolang het abonnement/ strippenkaart geldig is.
 7. Afmelden
  Afmelden voor een les gebeurt via het online reserveringssysteem van Tanith Yoga. De afgemelde les kan worden ingehaald in elk ander uur waar plaats is. De les dient minimaal 2 uur van te voren te worden afgezegd. De afgemelde les wordt toegevoegd aan het les tegoed van de cursist. Wanneer de les te laat wordt afgemeld vervalt de les. Deze wordt van het les tegoed afgehaald.
 8. Uitval docent
  Bij ziekte of uitval van een docent zal Tanith Yoga ( indien mogelijk)  zorgen voor vervanging. Indien geen vervanging geregeld kan worden zal  Tanith Yoga de cursisten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de les geannuleerd wordt kan de cursist deze inhalen in een ander lesuur.

Huisregels

Als deelnemer van de lessen/ workshops die door Tanith Yoga aangeboden worden ben je verplicht je te houden aan de huisregels. Geen mobiele telefoons in de yoga ruimte. Ook schoenen, tassen en jassen in de hal opbergen. Tanith Yoga behoudt zich het recht toegang tot de les te weigeren, indien zij hiervoor gegronde redenen kent.


Wijzigingen

Tanith Yoga behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website.

Klachten en geschillen

Het doel van Tanith Yoga is een plek te creeren waar je tot rust komt en geinspireerd wordt. Mochten er desondanks omstandigheden zijn waarover je een klacht wilt indienen of wil je iets bespreken, meldt de klacht dan per e-mail of schriftelijk zodat we er zo snel mogelijk een passende oplossing voor kunnen zoeken.