Yoga filosofie & achtergrond

Voor iedereen die dieper in de yogafilosofie wil duiken. Yoga is zoveel meer dan alleen de asana’s. In deze kennismakingsworkshop wordt vanuit een bredere context ingegaan op de essentie van Yoga, de verschillende aspecten daarbij met de bijbehorende achtergrond.

4 verschillende onderdelen van Patanjali

Nadat we hebben stilgestaan bij de achtergrond en het doel van yoga in relatie tot het eigen levensdoel worden enkele yogatradities geschetst en wordt je vanuit zowel een Vedisch (spirituele kennis, rituelen en filosofie) als niet Vedisch perspectief meegenomen in de 4 verschillende onderdelen van Patanjali. Bij één van deze onderdelen zal dieper worden ingegaan worden op de 8 aspecten van de yogabeoefening (Yamas, Niyamas, Āsana, Prāņāyāma, Pratyāhāra, Dhāraṇā en Dhyāna) waarmee zowel de sociale, emotionele, fysieke, mentale en spirituele aspecten van de yogabeoefening worden toegelicht.

 

Dit wordt zo veel mogelijk met voorbeelden uit het dagelijkse leven en de yogapraktijk gedaan. Tijdens de sessie zullen we naast theorie, ook praktische oefeningen met elkaar te doen. Ter afsluiting zal worden ingegaan op een aantal symbolen, mantra’s, yantra’s,

mudra’s (gebaren) en andere wetenswaardigheden die kunnen worden toegepast bij je eigen yogabeoefening.

Programma

Deze workshop geeft je meer kennis over de sociale, emotionele, mentale en

spirituele aspecten van yoga, naast de yogabeleving op de mat.

 

Wanneer:     Zondag 10 maart

Tijd:               14.00 - 16.30 uur

Waar:            Tanith Yoga in IJsselstein

Docent:          Hement Ghisyawan

Kosten:         € 35,- voor leden van de studio en € 37,50 voor niet leden